Vật liệu nhựa cho camera ADAS Tải slide

Vật liệu dành cho camera gắn trên xe có độ chính xác và độ ổn định kích thước vượt trội

Tải tài liệu về camera ADAS trên xe
So sánh đặc tính vật liệu của camera ô tô

Đối với các ống kính, miếng đệm ống kính và vỏ của nhiều loại máy ảnh khác nhau được lắp trong ô tô, chúng tôi khuyên dùng nhựa PPE đã được sửa đổi của Asahi Kasei XYRON™ XP640, AA105 (sản phẩm phát triển) và DG040.

 

*Tài liệu này là phiên bản đơn giản nêu bật các đặc điểm nổi bật. Nếu bạn muốn có phiên bản đầy đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Không tải được biểu mẫu. Vui lòng tải lại trang.

nội dung đề xuất

Chi tiết có thể được tìm thấy trong tài liệu tải xuống.

  • Vật liệu nhựa cho camera gắn trên xe: Yêu cầu về hiệu suất
  • Bảng so sánh tính chất của vật liệu đề xuất
  • Độ ổn định kích thước: Tính tròn
  • Đặc tính liên kết: Độ truyền laser
  • Khả năng chống chịu thời tiết: Bề mặt
  • Của cải