Asahi Kasei phát triển sáng tạo
nhựa kỹ thuật hiệu suất cao
và cung cấp các giải pháp tùy chỉnh.

 • trọng lượng nhẹ
 • khả năng chịu nhiệt
  dễ cháy
 • Độ cứng cao
 • 旭化成エンジニアリングプラスチックの5G用途イメージ
 • 旭化成エンジニアリングプラスチックの電機・電子用途イメージ
 • 旭化成エンジニアリングプラスチックのEVバッテリー用途イメージ
 • 旭化成エンジニアリングプラスチックのエネルギー関連用途イメージ
 • 旭化成エンジニアリングプラスチックのOA用途イメージ
 • 旭化成エンジニアリングプラスチックの自動車用途イメージ

Các sản phẩm

Giới thiệu các sản phẩm nhựa kỹ thuật của Asahi Kasei, tính năng của chúng và các ví dụ về ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Các giải pháp

Dưới đây là một số sản phẩm của chúng tôi để sử dụng trong các ngành và lĩnh vực đang là xu hướng trong những năm gần đây.

Hỗ trợ kỹ thuật

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện cho việc thiết kế và phát triển các sản phẩm nhựa thông qua công nghệ mô phỏng dành riêng cho nhựa của chúng tôi.

Nguyên tắc cơ bản của nhựa kỹ thuật

Chúng tôi sẽ giới thiệu các đặc tính của vật liệu nhựa kỹ thuật, lĩnh vực sử dụng, phương pháp gia công, v.v.

Sự bền vững
Làm thế nào nhựa kỹ thuật của Asahi Kasei giúp đạt được tính trung hòa carbon.
Tập đoàn Asahi Kasei đang áp dụng các chính sách để đẩy nhanh tiến độ hướng tới tính trung lập carbon.
Chúng tôi giới thiệu các phương pháp tiếp cận để hiện thực hóa nền kinh tế tuần hoàn thông qua nhựa kỹ thuật của chúng tôi.
Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết