Nguyên tắc cơ bản của nhựa kỹ thuật

PFASとは

Các quy định của PFAS, tác động của chúng và các vật liệu thay thế.

UL 94規格とは

Chúng ta xem xét tiêu chuẩn về tính dễ cháy của nhựa và các phương pháp thử nghiệm được sử dụng.

Leona

Nhựa polyamit LEONA™

tenac

Nhựa polyacetal TENAC™

xyron

Nhựa XYRON™ m-PPE