Công nghệ phân tích CAE

Chúng tôi hỗ trợ toàn diện việc thiết kế và phát triển các sản phẩm nhựa thông qua công nghệ mô phỏng dành riêng cho nhựa. Chúng tôi giới thiệu nhiều công nghệ phân tích CAE, bao gồm công nghệ thiết kế tối ưu hóa cấu trúc liên kết đề xuất các hình dạng mới cũng như công nghệ phân tích tác động góp phần nâng cao hiệu quả thử nghiệm sản phẩm.

Nghiên cứu trường hợp CAE

Chúng tôi sẽ giới thiệu các giải pháp khác nhau mà chúng tôi đã đề xuất bằng cách sử dụng phân tích CAE cho các vấn đề về khuôn và thiết kế sản phẩm.

Mô phỏng đơn giản

Chỉ cần nhập các điều kiện, bạn có thể tính toán các công thức dầm và độ cứng uốn của tấm được dát mỏng bằng vật liệu composite. Ngoài ra còn có một chức năng so sánh trong các điều kiện tương tự, vì vậy hãy thử nó.

評価/解析技術

Dữ liệu sản phẩm / Mẹo sử dụng