Vật liệu rửa giải thấp cho pin nhiên liệu
ô tô
Năng lượng và cơ sở hạ tầng
Pin nhiên liệu

Vật liệu rửa giải thấp cho pin nhiên liệu

Pin nhiên liệu là gì?

Pin nhiên liệu là loại pin tạo ra điện bằng cách phản ứng hydro với oxy để tạo ra nước.
Pin nhiên liệu mang lại <strong>tiềm năng hỗ trợ giảm việc sử dụng carbon bằng cách đóng vai trò là phương tiện cơ bản để sử dụng hydro, do đó giúp hiện thực hóa xã hội hydro được thảo luận nhiều trong tương lai.

Năng lượng hydro có ưu điểm chính là sạch: việc sử dụng nó không tạo ra khí thải carbon dioxide.
Hydro cho phép lưu trữ dưới dạng năng lượng thứ cấp, có hiệu suất sử dụng năng lượng cao và có thể được sử dụng để tạo ra nhiệt hoặc năng lượng điện. Mặc dù năng lượng là cần thiết để sản xuất hydro, nhưng tiềm năng sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng có thể tái sử dụng, các nguồn năng lượng chưa được sử dụng đúng mức hoặc các nguồn năng lượng dư thừa cho thấy rằng pin nhiên liệu có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các xã hội carbon thấp trong tương lai.

Asahi Kasei khuyến nghị nhựa Polyphenylene Ether (m-PPE) biến tính XYRON™ 500H của chúng tôi làm vật liệu cho các bộ phận ngoại vi của ngăn xếp pin nhiên liệu.

Vật liệu chế tạo các bộ phận ngoại vi của ngăn xếp pin nhiên liệu xyron 500H

Đặc điểm của XYRON™ 500H

  • Không gia cố, chịu nhiệt
  • Độ rửa giải thấp:Rửa giải tối thiểu (của các ion, oligome, v.v.) khỏi nhựa; được người dùng đánh giá cao.
  • Chịu được nước nóng và axit: Khả năng chống nước nóng và axit vượt trội; các đặc tính vật lý về cơ bản vẫn ổn định ngay cả sau khi bị nhấn chìm trong thời gian dài.

Bấm vào đây để xem bảng đặc tính vật lý của XYRON™ 500H

Các thành phần ngoại vi cho ngăn xếp pin nhiên liệu

Ngoài nhựa Polyphenylene Ether (m-PPE) biến đổi XYRON™ 500H, chúng tôi còn cung cấp các vật liệu và cấp độ khác có hồ sơ theo dõi rộng rãi. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các liên kết dưới đây.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi dưới đây.

Thông tin liên quan

Nhựa XYRON™ m-PPE

XYRON™ có khả năng chống cháy, tính chất điện, độ ổn định kích thước và khả năng chống nước tuyệt vời. Nó được sử dụng trong quang điện (PV), pin và các thành phần truyền thông 5G.

その他の活用提案
「自動車」