Chính sách bảo mật

 

Sửa đổi ngày 1 tháng 4 năm 2022

〒100-0006
東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
日比谷三井タワー
旭化成株式会社
代表取締役社長 工藤 幸四郎

Revised April 1, 2022

Koshiro Kudo, President
Asahi Kasei Corp.
1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006 Japan

Asahi Kasei Corporation và các công ty thuộc Tập đoàn (sau đây gọi chung là Tập đoàn Asahi Kasei) cam kết duy trì quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân và đảm bảo rằng thông tin đó được xử lý thích hợp theo chính sách này. (Chính sách bảo mật này quy định một chính sách cơ bản liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của Tập đoàn Asahi Kasei. Tập đoàn Asahi Kasei xử lý thông tin cá nhân tuân thủ các quy định hiện hành tại mỗi quốc gia hoặc khu vực nơi có hoạt động.) Vì chính sách này có thể được sửa đổi, chúng tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng tham khảo lại trang này.

 • Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân đúng cách và tuân thủ Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các đạo luật hiện hành khác, đồng thời tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn được chấp nhận chung.
 • Chúng tôi đảm bảo rằng nhân viên trong toàn Tập đoàn Asahi Kasei hiểu rõ và trung thành tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của công ty về việc xử lý thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích cụ thể đã được chỉ định hoặc thông báo tại thời điểm nhận thông tin.
 • Chúng tôi áp dụng các biện pháp thích hợp trong việc duy trì và quản lý thông tin cá nhân để đảm bảo chống lại việc thay đổi trái phép, tiết lộ và mất thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi sẽ phản hồi một cách thiện chí đối với các yêu cầu từ bạn để xác nhận, sửa đổi, ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn.

Cụ thể được mô tả dưới đây.

1. Phương thức thu thập thông tin cá nhân

Ngoài việc thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, Tập đoàn Asahi Kasei còn tự động thu thập thông tin của khách truy cập vào trang web của Tập đoàn Asahi Kasei và có thể lấy thông tin về sở thích và lịch sử duyệt web của khách truy cập từ các nhà cung cấp phân tích thông tin.

 

2. Mục đích sử dụng của từng loại thông tin cá nhân

Các mục đích mà Tập đoàn Asahi Kasei có thể sử dụng thông tin cá nhân được mô tả bên dưới. Một số công ty thuộc Tập đoàn Asahi Kasei bao gồm các mục đích bổ sung như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư dành riêng cho các trang web tương ứng của họ hoặc các phần của trang web này.

Thông tin cá nhân của khách hàng

Các loại thông tin:

Tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax, địa chỉ, tuổi, nội dung yêu cầu, thông tin thuộc tính, sở thích, nhật ký truy cập vào trang web của chúng tôi và lịch sử mua hàng, cookie, ID thành viên, mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng, thông tin thanh toán

Mục đích sử dụng:

 • Một. Trả lời các câu hỏi, tư vấn, khiếu nại hoặc yêu cầu, xác nhận và hồ sơ của chúng
 • b. Cung cấp, thu thập, điều tra, nghiên cứu và phản hồi thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và chiến dịch quảng cáo thông qua lời mời, e-mail, v.v. (*1, *2)
 • c. c. Phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng Google, Adobe, v.v. (*1, *2, *3, *4)
 • d. Phân tích thông tin thuộc tính, lịch sử hành vi, v.v. để xác định sở thích của khách hàng (* 2)
 • đ. Gửi sản phẩm, hóa đơn và quà tặng đã giành được trong các chiến dịch.
 • f. f. Cung cấp an toàn các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của Tập đoàn Asahi Kasei; phát hiện những người dùng vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi đưa ra thông báo cho những người dùng đó; và điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi bất hợp pháp lợi dụng dịch vụ của chúng tôi, v.v. như gian lận, truy cập trái phép, v.v.
 • (*1) Chúng tôi cung cấp dịch vụ, phân phối quảng cáo, v.v. bằng cách phân tích thông tin như lịch sử duyệt và mua hàng, v.v. thu được từ khách hàng của chúng tôi.
 • (*2) Chúng tôi có thể liên kết thông tin như sở thích của khách hàng, lịch sử duyệt web, v.v. thu được từ các bên thứ ba không phải là Tập đoàn Asahi Kasei với thông tin chúng tôi đã thu thập được và sử dụng thông tin đó trong phạm vi được mô tả ở trên sau khi thu được thông tin của khách hàng thỏa thuận trước
 • (*3) Chúng tôi sử dụng cookie (tệp văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin sẽ được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web) để cải thiện sự thuận tiện cho khách hàng. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng xem Chính sách cookie của từng trang web.
 • (*4) Mỗi công ty thuộc Tập đoàn Asahi Kasei áp dụng các công cụ phân tích được chỉ định trong “Chính sách cookie” của mỗi trang web để biết cách khách hàng sử dụng trang web của họ. Dựa trên cookie chúng tôi phát hành, các công ty phân tích thu thập, ghi lại và phân tích lịch sử duyệt web của khách hàng mà chúng tôi thu được từ họ để xác định trạng thái truy cập của khách hàng. Thông tin khách hàng được thu thập, ghi lại và phân tích không chứa bất kỳ thông tin cá nhân có thể nhận dạng nào. Hơn nữa, thông tin này được kiểm soát theo chính sách bảo mật của các công ty phân tích.

 

3. Tiết lộ và chia sẻ sử dụng

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các loại người nhận sau:

 • Các công ty thuộc Tập đoàn Asahi Kasei
  Tập đoàn Asahi Kasei có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các công ty thuộc Tập đoàn Asahi Kasei.
 • Nhân viên
  Tập đoàn Asahi Kasei có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho nhân viên của Tập đoàn Asahi Kasei, những người có quyền và cần truy cập dữ liệu cá nhân.
 • Nhà cung cấp dịch vụ
  Tập đoàn Asahi Kasei có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ như công ty chuyển phát, nhà cung cấp dịch vụ CNTT, v.v.

Việc sử dụng chung dữ liệu cá nhân giữa các công ty thuộc Tập đoàn Asahi Kasei được thể hiện trong bảng bên dưới. Một số công ty thuộc Tập đoàn Asahi Kasei bao gồm việc sử dụng chung bổ sung như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư dành riêng cho các trang web tương ứng của họ hoặc các phần của trang web này.

Thông tin có thể sử dụng chung Tên (trong trường hợp là một pháp nhân, tên, chức vụ và bộ phận của giám đốc điều hành hoặc nhân viên) ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail, nơi làm việc, thông tin tài khoản ngân hàng, v.v.
Phạm vi Các công ty thuộc Tập đoàn Asahi Kasei
Mục đích sử dụng chung Như đã mô tả trong mục 2 ở trên.
Bên có trách nhiệm Địa chỉ: Tháp Hibiya Mitsui, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
Tên: Asahi Kasei Corporation
Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch: Koshiro Kudo

 

4. Biện pháp kiểm soát an ninh

Tập đoàn Asahi Kasei thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh cần thiết và phù hợp để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc thay đổi dữ liệu cá nhân. Chúng tôi thực hiện giám sát phù hợp đối với nhân viên và nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu phụ) xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kiểm soát bảo mật cho dữ liệu cá nhân theo các quy tắc nội bộ cụ thể, ý chính như sau.

Xây dựng chính sách bảo mật:

Để đảm bảo xử lý dữ liệu cá nhân đúng cách, Chính sách quyền riêng tư này được xây dựng liên quan đến việc tuân thủ các luật, pháp lệnh và hướng dẫn có liên quan cũng như liên hệ để xử lý các câu hỏi và khiếu nại.

Chuẩn bị các quy tắc xử lý dữ liệu cá nhân:

Các quy định nội bộ được xây dựng liên quan đến phương pháp xử lý, bên chịu trách nhiệm, bên xử lý và nhiệm vụ của họ, v.v., cho từng bước bao gồm mua, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, xóa và hủy bỏ.

Các biện pháp kiểm soát an ninh tổ chức:

Về việc xử lý dữ liệu cá nhân, một người được giao trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân và các nhân viên xử lý dữ liệu cá nhân cũng như phạm vi dữ liệu cá nhân mà họ xử lý sẽ được làm rõ. Có sẵn một hệ thống để đảm bảo rằng người chịu trách nhiệm chung được thông báo nếu có hành vi vi phạm hoặc có khả năng vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định nội bộ. Về tình trạng xử lý dữ liệu cá nhân, việc tự kiểm tra được thực hiện định kỳ và kiểm toán được thực hiện bởi các bộ phận khác.

Các biện pháp kiểm soát an ninh cá nhân:

Nhân viên thường xuyên được đào tạo về những điểm quan trọng liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân. Các nội dung liên quan đến ngăn chặn rò rỉ dữ liệu cá nhân được quy định trong quy định nội bộ.

Các biện pháp kiểm soát an ninh vật lý:

Tại các khu vực xử lý dữ liệu cá nhân, có sự kiểm soát ra vào của nhân viên và hạn chế mang theo các thiết bị. Các biện pháp được áp dụng để ngăn chặn việc xem dữ liệu cá nhân của những người không được ủy quyền.

Các biện pháp kiểm soát an ninh kỹ thuật:

Về kiểm soát truy cập, có những hạn chế về phạm vi cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân, v.v., có thể được xử lý. Các biện pháp được đưa ra để bảo vệ hệ thống thông tin xử lý dữ liệu cá nhân khỏi truy cập không đúng cách và phần mềm không phù hợp.

Tìm hiểu môi trường bên ngoài:

Các biện pháp kiểm soát an ninh được thực hiện dựa trên sự hiểu biết về hệ thống liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân ở nước ngoài nơi dữ liệu cá nhân được lưu trữ.

 

5. Thời gian lưu giữ

Tập đoàn Asahi Kasei chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết. Nếu có nghĩa vụ pháp lý trong thời gian lưu giữ lâu hơn, thì thời gian lưu giữ phù hợp với nghĩa vụ pháp lý.

 

6. Quyền của bạn

Bạn có một số quyền hợp pháp liên quan đến thông tin cá nhân của mình do Tập đoàn Asahi Kasei nắm giữ. Các quyền này có thể khác nhau tùy thuộc vào luật bảo vệ dữ liệu hiện hành theo nơi cư trú của bạn và mối quan hệ của bạn với Tập đoàn Asahi Kasei. Thông thường chúng bao gồm những điều sau đây.

 • Một. Quyền thu thập thông tin liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn và quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn do Tập đoàn Asahi Kasei nắm giữ.
 • b. Quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • c. Trong một số trường hợp nhất định, quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • d. Trong một số trường hợp nhất định, quyền yêu cầu hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • đ. Quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • f. Quyền nhận thông tin cá nhân của bạn được cấu trúc ở định dạng phổ biến mà máy có thể đọc được và/hoặc được chuyển trực tiếp thông tin đó cho người nhận trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật đối với Tập đoàn Asahi Kasei.
 • g. Quyền rút lại thỏa thuận của bạn về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn cho rằng quyền của mình đã bị Tập đoàn Asahi Kasei xâm phạm, bạn có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu.

 

7. Thắc mắc về việc thực hiện quyền

Tập đoàn Asahi Kasei chấp nhận các câu hỏi và khiếu nại liên quan đến việc thực hiện các quyền liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân như dưới đây. Một số công ty thuộc Tập đoàn Asahi Kasei có các phương thức liên hệ khác nhau như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư dành riêng cho các trang web hoặc các phần tương ứng của họ trên trang web này.

(1) Cách liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail. Chúng tôi sẽ trả lời bạn bằng văn bản hoặc bằng cách khác sau khi xác nhận danh tính của bạn. Bằng chứng nhận dạng có thể được yêu cầu.

Liên hệ:

Phòng Tiếp thị Di động & Công nghiệp SBU Asahi Kasei Corp.

Bên có trách nhiệm:

Tổng Giám đốc Phòng Tiếp thị SBU Di động & Công nghiệp

Phương thức liên hệ:

Vui lòng sử dụng Mẫu yêu cầu và nhập tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại và nội dung yêu cầu của bạn.

Xác nhận danh tính:

Nếu bạn hỏi trực tiếp, bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của mình. Nếu bạn hỏi bằng proxy, proxy của bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng ủy quyền.

(2) Phí xử lý

Các chi phí mà chúng tôi phải chịu để thực hiện yêu cầu thực hiện các quyền của bạn có thể được tính cho bạn dưới dạng phí xử lý trừ khi bị pháp luật cấm.

 

Đối với những người ở EEA và Vương quốc Anh

Phần này áp dụng cho những người ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh (UK).

1. Cơ sở pháp lý

Tập đoàn Asahi Kasei xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở pháp lý sau:

 • (a) Hợp đồng. Trường hợp việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với bạn.
 • (b) Lợi ích hợp pháp. Khi việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết cho các lợi ích hợp pháp mà Tập đoàn Asahi Kasei hoặc bên thứ ba theo đuổi (chẳng hạn như trả lời yêu cầu hoặc quảng cáo), thì lợi ích và quyền cơ bản của bạn không lấn át những lợi ích đó. Thông tin chi tiết liên quan đến lợi ích hợp pháp có thể thu được bằng cách hỏi người liên hệ được hiển thị ở trên.
 • (c) Đồng ý. Trường hợp Tập đoàn Asahi Kasei đã nhận được sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, điều đó không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý được thực hiện dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại như vậy.

2. Chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài EEA hoặc Vương quốc Anh

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ bởi bên thứ ba bên ngoài EEA hoặc Vương quốc Anh. Nếu Tập đoàn Asahi Kasei chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba bên ngoài EEA hoặc Vương quốc Anh, chúng tôi đảm bảo một trong những điều sau đây.

 • (a) Điểm đến của người nhận đã được Ủy ban Châu Âu xác định hoặc đã được chính phủ Vương quốc Anh chỉ định là nơi đảm bảo mức độ bảo vệ phù hợp cho các quyền và tự do mà bạn sở hữu đối với dữ liệu cá nhân của mình.
 • (b) Người nhận ký kết hợp đồng chuyển dữ liệu cá nhân với Tập đoàn Asahi Kasei có chứa các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt và các yêu cầu khác của luật bảo vệ dữ liệu.

Bạn có thể biết thêm thông tin chi tiết về biện pháp bảo vệ dành cho dữ liệu cá nhân của mình khi dữ liệu đó được chuyển ra bên ngoài EEA hoặc Vương quốc Anh bằng cách hỏi người liên hệ nêu trên.

 

Đối với những người ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Phần này áp dụng cho những người ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

1. Cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn

Tập đoàn Asahi Kasei tham gia vào việc xử lý như thu thập, lưu giữ, sử dụng, xử lý, truyền tải, cung cấp, tiết lộ và xóa thông tin cá nhân.

2. Xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm

Trong trường hợp xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm, Tập đoàn Asahi Kasei thực hiện các biện pháp cần thiết theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi là “Luật”), chẳng hạn như thông báo cho bạn về sự cần thiết của việc xử lý thông tin nhạy cảm. thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích cá nhân.

3. Cung cấp thông tin cá nhân

Nếu Tập đoàn Asahi Kasei cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba không phải là bên nhận hàng mà Tập đoàn Asahi Kasei ủy quyền xử lý thông tin cá nhân, thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của Pháp luật, chẳng hạn như thông báo cho bạn về tên của bên thứ ba đó, phương pháp liên hệ, mục đích xử lý, phương pháp xử lý và danh mục thông tin cá nhân.

Nếu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba bên ngoài Trung Quốc, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp được yêu cầu theo Luật, chẳng hạn như thông báo cho bạn về tên, phương thức liên hệ, phương thức xử lý, danh mục thông tin cá nhân của bên thứ ba đó và các phương pháp và thủ tục mà quyền được quy định theo Luật sẽ được thực hiện đối với các bên thứ ba đó.