SDS

TENAC™, LEONA™, XYRON™ SDS có thể được tải xuống tại đây. Nhấp vào nút "GỬI" khi bạn đã điền thông tin cần thiết. Sau khi nhấp vào nút "Gửi" trên màn hình tiếp theo, vui lòng tìm kiếm SDS của sản phẩm bạn cần.

<Điều khoản và Điều kiện>
Về nguyên tắc, SDS được cung cấp bằng văn bản, nhưng nó cũng được phép cung cấp trên trang web nếu được sự chấp thuận và đồng ý của người nhận.
Thông tin cá nhân bạn đã nhập ở trên sẽ được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách cookie
Ngoài ra, SDS được cung cấp thông qua dịch vụ trang web của 3E.
Do đó, khi bạn tải xuống SDS từ trang web này, vui lòng đánh dấu vào ô "Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện để nhận SDS từ trang web" và nhấp vào nút "Xác nhận nội dung đã nhập".

Please confirm the following contents and press the "Send" button.