dữ liệu CAE

Sau đây là danh sách các lớp LEONA™ có thể được chọn trên phần mềm Autodesk Moldflow.

Danh sách lớp cho Moldflow

Đối với các hạng sau, bạn có thể chọn dữ liệu cho Moldflow trên phần mềm Autodesk Moldflow.
Để biết phương pháp lựa chọn, vui lòng tham khảo Cách chọn dữ liệu vật liệu Asahi Kasei trong Autodesk Moldflow (PDF).

 

 

Nếu loại bạn đang tìm kiếm không có trong danh sách bên dưới hoặc nếu bạn đang sử dụng phần mềm phân tích khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lớp: Bấm vào đây để 93G33 đến TR161

Lớp: 1300G đến 91G60

# Lớp loại PA cốt thép Chống cháy
1 1300G 66 GF
2 1300S 66
3 13G50 66 GF
4 1402S 66
5 1442 66
6 14G15 66 GF
7 14G25 66 GF
8 14G30 66 GF
9 14G33 66 GF
10 14G35 66 GF
11 14G43 66 GF
12 14G50 66 GF
13 1502S 66
14 1542 66
15 53G33 66+612 GF
16 54G33 66+6 GF
17 90G33 66/6I GF
18 90G55 66/6I GF
19 90G60 66/6I GF
20 91G60 66/6I Khác

 

Lớp: 93G33 đến TR161

# Lớp loại PA cốt thép Chống cháy
21 93G33 66/6 GF
22 BG230 610 GF
23 CR103 66 Khác
24 CR701 66/6I Khác
25 FG172 66 GF
26 FR200 66/6
27 FR370 66
28 MR001 66 Khác
29 SG104 66+6I GF
30 SG105 66+6I GF
31 SG106 66+6I GF
32 SG114 66+6I GF
33 SH10E 66+6I GF
34 SN103 66+6I GF
35 SN11B 66+6I GF
36 SU206 6+6I GF
37 SU20C 6+6I GF
38 TR161 66

 

Để biết thêm thông tin về dữ liệu cho phân tích CAE,
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Leona

Nhựa polyamit LEONA™

tenac

Nhựa polyacetal TENAC™

xyron

Nhựa XYRON™ m-PPE