Nhựa kỹ thuật của Asahi Kasei là một phần của nền kinh tế tuần hoàn

sản xuất vật liệu

Sản xuất vật liệu

Giới thiệu về công nghệ sản xuất nguyên liệu từ sinh khối và các nguyên liệu thô từ thiên nhiên khác.

sản xuất sản phẩm

Sản xuất sản phẩm

Giới thiệu về các công nghệ sử dụng ít tài nguyên hơn và xem xét tác động môi trường khi sản xuất sản phẩm.

Sử dụng sản phẩm

Sử dụng sản phẩm

Giới thiệu các phương pháp giảm tác động đến môi trường khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm.

Tính cfp

Tính CFP

Chúng tôi sẽ giới thiệu mục đích và phương pháp tính toán CFP (Carbon Footprint of Products).

Tập đoàn Asahi Kasei đang áp dụng các chính sách để đẩy nhanh tiến độ hướng tới trung hòa carbon

Tại Tập đoàn Asahi Kasei, chúng tôi cố gắng mỗi ngày để sống theo triết lý của công ty: cải thiện cuộc sống và sinh hoạt cho mọi người trên khắp thế giới.

Điều quan trọng đối với mục tiêu này là sự công nhận của chúng ta về biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu cấp bách với những hậu quả có khả năng biến đổi đối với xã hội và môi trường tự nhiên. Những thách thức trong việc hiểu rõ hiện tượng này—và ứng phó với nó bằng toàn bộ khả năng của chúng tôi cũng như di sản khoa học xuất sắc mà chúng tôi đã vun đắp kể từ khi thành lập—là trọng tâm sứ mệnh của Tập đoàn Asahi Kasei. Để đạt được mục tiêu này, vào tháng 5 năm 2021, chúng tôi đã thông qua một bộ chính sách mới được thiết kế để đẩy nhanh tiến độ hướng tới trung hòa carbon.

 

Mục tiêu của Tập đoàn Asahi Kasei trong việc giảm phát thải khí nhà kính (GHG):

Chúng tôi mong muốn trở thành trung hòa carbon (không phát thải khí nhà kính hiệu quả) vào năm 2050.

Là một cột mốc trung gian, đến năm 2030, chúng tôi mong muốn giảm hơn 30% lượng phát thải khí nhà kính so với mức năm 2013.

 

Lưu ý: Các mục tiêu này liên quan đến khối lượng phát thải tuyệt đối của Phạm vi 1 (phát thải khí nhà kính trực tiếp từ Tập đoàn Asahi Kasei) và Phạm vi 2 (phát thải khí nhà kính gián tiếp liên quan đến việc sử dụng năng lượng điện, nhiệt và hơi nước do các công ty khác cung cấp).

 

Để giúp đạt được những mục tiêu này, chúng tôi đang theo đuổi các sáng kiến trên hai mặt liên quan đến các sản phẩm nhựa kỹ thuật của chúng tôi:

(1) Giảm phát thải khí nhà kính do hoạt động kinh doanh của chính Asahi Kasei

(2) Giúp giảm phát thải khí nhà kính do sử dụng sản phẩm Asahi Kasei trong xã hội thông qua nỗ lực trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ.

 

Về lượng khí thải carbon (CFP), một trọng tâm ngày càng được quan tâm trong những năm gần đây, chúng tôi đã thiết lập một nền tảng để nắm bắt lượng khí thải GHG và tính toán CFP cho từng loại sản phẩm nhựa kỹ thuật.

Bấm vào đây để thông cáo báo chí

 

CO2