Giải pháp kinh tế tuần hoàn Tải slide

Giới thiệu vật liệu nhựa kỹ thuật tận dụng sinh khối và nguyên liệu tái chế

Giải pháp kinh tế tuần hoàn Đóng góp thông qua nhựa kỹ thuật Asahi Kasei
旭化成のサステナビリティ対応エンプラ材料のご提案-2

Giới thiệu nhựa kỹ thuật bền vững của Asahi Kasei sử dụng sinh khối và nguyên liệu thô tái chế.

Không tải được biểu mẫu. Vui lòng tải lại trang.

nội dung đề xuất

Chi tiết có thể được tìm thấy trong tài liệu tải xuống.

Nội dung
  • Mở đầu: Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch sang Tuần hoàn
  • Danh mục nhựa kỹ thuật của Asahi Kasei
  • Polyacetal (POM): POM phân bổ có thể tái tạo
  • Polyamide (PA): Chiến lược sinh khối
  • Polyamit (PA): Sinh khối PA610
  • Polyamide (PA): Tái chế sau công nghiệp (PIR)
  • PPE đã sửa đổi: 1) PPE có thể tái tạo, 2) Tái chế
  • Dữ liệu Dấu chân Carbon của Sản phẩm (CFP)
  • Giảm sử dụng vật liệu, phương pháp trọng lượng nhẹ bằng nhựa CAE (Computer Aided Engineering)
  • Sử dụng năng lượng xanh tại các nhà máy để sản xuất hợp chất nhựa kỹ thuật