phân tích âm thanh

(đang trong quá trình phát triển)

Phân tích âm học là gì?

 

Dòng âm thanh có thể được phân tích dựa trên phân tích rung động.

Đây là một phân tích tối ưu hóa cơ chế cách âm từ việc tạo và truyền âm thanh bằng cách sử dụng mô hình vật liệu có tính đến các đặc tính của nhựa.
Để thiết kế các bộ phận bằng nhựa có đặc tính âm thanh tuyệt vời, điều cần thiết là thiết lập công nghệ phân tích âm thanh.

Phân tích âm thanh có thể làm gì: Kiểm soát cơ thể rung và cách ly âm thanh

Phân tích âm thanh có thể làm gì (1)
Hiểu cách rung động thay đổi thành âm thanh

Bằng cách nhập dữ liệu phân tích thu được từ Phân tích rung động vào Phân tích âm thanh, có thể tái tạo cách rung động của đối tượng được truyền dưới dạng âm thanh và xuất ra đường cong tần số tại bất kỳ vị trí nào.

Phân tích tái tạo cách rung động của một vật thể làm rung chuyển không khí và truyền nó dưới dạng âm thanh

Phân tích âm thanh có thể làm gì (2)
Hiểu mức độ thâm nhập của âm thanh

Bằng cách tính toán đường cong tần số truyền qua lớp vỏ nhựa sử dụng dữ liệu vật liệu có tính đến độ nhớt đàn hồi, hiệu suất cách âm của vật liệu có thể được đánh giá.

Bằng cách so sánh có và không có nắp đậy, có thể đánh giá mức độ cách âm của lớp phủ.