Sổ tay kỹ thuật nhựa LEONA™ polyamide (PA) Tải xuống slide

Sổ tay kỹ thuật nhựa LEONA™ polyamide (PA)

Sổ tay kỹ thuật nhựa LEONA™ polyamide (PA)

Bạn có thể tải xuống Sổ tay kỹ thuật nhựa LEONA™ polyamide (PA) giải thích các tính năng của nhựa, các dữ liệu thuộc tính khác nhau và các mẹo cần cân nhắc khi đúc và thiết kế sản phẩm của bạn.

Không tải được biểu mẫu. Vui lòng tải lại trang.

nội dung đề xuất

Chi tiết có thể được tìm thấy trong tài liệu tải xuống.

Nội dung
 • 1. Giải thích cơ bản về LEONA™
 • 2. Đặc tính hấp thụ nước của LEONA™
 • 3. Sự phụ thuộc vào độ ẩm của LEONA™
 • 4. Sự phụ thuộc nhiệt độ của LEONA™
 • 5. Phương pháp đánh giá LEONA™
 • 6. Tiêu chuẩn và luật pháp
 • 7. Thuộc tính lâu dài LEONA™
 • 8. Thay thế kim loại
 • 9. Thiết kế sản phẩm LEONA™
 • 10. Khuôn ép
 • 11. Công nghệ ép phun LEONA™
 • 12. Ví dụ về sự cố và biện pháp đối phó với sản phẩm đúc
 • 13. Những lưu ý chung khi sử dụng LEONA™