Cẩm nang kỹ thuật nhựa TENAC™ polyacetal (POM) Tải xuống slide

Sổ tay kỹ thuật nhựa TENAC™ polyacetal (POM)

Sổ tay kỹ thuật nhựa TENAC™ polyacetal (POM)

Bạn có thể tải xuống Sổ tay kỹ thuật nhựa TENAC™ polyacetal (POM) giải thích các tính năng của nhựa, dữ liệu thuộc tính khác nhau và các mẹo cần cân nhắc khi tạo khuôn và thiết kế sản phẩm của bạn.

Không tải được biểu mẫu. Vui lòng tải lại trang.

nội dung đề xuất

Chi tiết có thể được tìm thấy trong tài liệu tải xuống.

Nội dung
 • 1. Trước hết
 • 2.Đặc điểm của TENAC™
 • 3. Danh sách cấp độ TENAC™
 • 4.Đặc điểm cơ bản của TENAC™
 • 5. Tính chất cơ học của TENAC™
 • 6. Độ bền của TENAC™
 • 7. Khả năng kháng hóa chất của TENAC™
 • 8.Đặc tính mài mòn ma sát của TENAC™
 • 9.Tính chất điện của TENAC™
 • 10. Hiệu suất VOC của dòng TENAC™ / TENAC™ -C Z
 • 11. Khả năng gia công khuôn của TENAC™
 • 12.Thiết kế sản phẩm TENAC™
 • 13. Khả năng xử lý thứ cấp của TENAC™
 • 14. Biện pháp khắc phục hiện tượng khiếm khuyết TENAC™
 • 15. Luật và quy định liên quan đến việc sử dụng TENAC™
 • 16. Đề cương phương pháp thử
 • 17. Chỉ số