Giải pháp PPE đã sửa đổi XYRON™ cho trạm gốc 5G Tải xuống Trang trình bày

Giải pháp PPE được sửa đổi XYRON™ cho các trạm gốc 5G

Giải pháp PPE được sửa đổi XYRON™ cho các trạm gốc 5G
ザイロン™ 5G通信基地局向けグレードのご提案 ダウンロード資料 中身

Asahi Kasei khuyến nghị sử dụng nhựa polyphenylene ether (PPE) biến tính XYRON™ làm vật liệu cho các trạm gốc mạng 5G.

PPE, vật liệu cơ bản của XYRON™, có đặc tính là hằng số điện môi thấp và tiếp tuyến tổn thất điện môi thấp, khiến nó phù hợp cho các ứng dụng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Không tải được biểu mẫu. Vui lòng tải lại trang.

nội dung đề xuất

Chi tiết có thể được tìm thấy trong tài liệu tải xuống.

  • XYRON™ là gì?
  • Nhu cầu điện môi thấp cho ứng dụng 5G
  • Tính chất điện môi của XYRON™
  • Giải pháp XYRON™ cho trạm gốc 5G