Sổ tay kỹ thuật nhựa polyphenylene ether (m-PPE) biến tính XYRON™ Tải xuống slide

Sổ tay kỹ thuật nhựa XYRON™ m-PPE

Sổ tay kỹ thuật nhựa XYRON™ m-PPE

Bạn có thể tải xuống Sổ tay kỹ thuật nhựa polyphenylene ether (m-PPE) biến tính XYRON™ giải thích các đặc tính của nhựa, dữ liệu thuộc tính khác nhau và các mẹo cần cân nhắc khi tạo khuôn và thiết kế sản phẩm của bạn.

Không tải được biểu mẫu. Vui lòng tải lại trang.

nội dung đề xuất

Chi tiết có thể được tìm thấy trong tài liệu tải xuống.

Nội dung
 • Giới thiệu
 • 1. Không gia cố, cấp dòng chảy tốt
 • 2. Cấp chịu nhiệt / chịu nhiệt cao
 • 3. Lớp khung gầm
 • 4. Cấp giảm chấn có độ cứng cao -V series-
 • 5. Cấp PA/PPE
 • 6. Ô tô/chỗ ngồi/cấp thổi
 • 7. Tiêu chí thiết kế sản phẩm khuôn đúc
 • 8. Thiết kế khuôn
 • 9. Những lưu ý khi tạo khuôn
 • 10. Khả năng làm việc thứ cấp
 • 11. Kháng hóa chất
 • Tài liệu