วัสดุแนะนำ TENAC™ MG210 ดาวน์โหลดสไลด์

โพลีอะซีทัลโฮโมโพลีเมอร์ที่มีความแข็งแรงสูงและมีความทนทานสูง

TENAC™ MG210
TENAC™ MG210

เราขอแนะนำคุณสมบัติโพลีอะซีทัลโฮโมโพลีเมอร์ที่มีทั้งความแข็งแรงสูงและความทนทานสูง

โหลดแบบฟอร์มไม่สำเร็จ โปรดโหลดหน้านี้ซ้ำ

เนื้อหาข้อเสนอ

สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารดาวน์โหลด

สารบัญ
  • การแนะนำ
  • คุณสมบัติทางกายภาพทั่วไปของ TENAC™ MG210
  • ความทนทานเป็นเลิศของ TENAC™ MG210 1 ต้านทานการคืบคลาน
  • ความทนทานเป็นเลิศของ TENAC™ MG210②คุณสมบัติความล้าซ้ำๆ
  • ข้อมูลอื่น ๆ