ข้อมูล CAE

ต่อไปนี้เป็นรายการของเกรด LEONA™ ที่สามารถเลือกได้บนซอฟต์แวร์ Autodesk Moldflow

รายการเกรดสำหรับ Moldflow

สำหรับเกรดต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกข้อมูลสำหรับ Moldflow บนซอฟต์แวร์ Autodesk Moldflow
สำหรับวิธีการเลือก โปรดดู วิธีการเลือกข้อมูลวัสดุ Asahi Kasei ใน Autodesk Moldflow (PDF)

 

 

หากเกรดที่คุณกำลังมองหาไม่อยู่ในรายการด้านล่าง หรือหากคุณใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์อื่น ๆ โปรด ติดต่อเรา

เกรด: คลิกที่นี่สำหรับ 93G33 ถึง TR161

เกรด: 1300G ถึง 91G60

# เกรด ประเภท PA เสริม สารหน่วงไฟ
1 1300G 66 GF
2 1300S 66
3 13G50 66 GF
4 1402S 66
5 1442 66
6 14G15 66 GF
7 14G25 66 GF
8 14G30 66 GF
9 14G33 66 GF
10 14G35 66 GF
11 14G43 66 GF
12 14G50 66 GF
13 1502S 66
14 1542 66
15 53G33 66+612 GF
16 54G33 66+6 GF
17 90G33 66/6I GF
18 90G55 66/6I GF
19 90G60 66/6I GF
20 91G60 66/6I อื่น

 

เกรด: 93G33 ถึง TR161

# เกรด ประเภท PA เสริม สารหน่วงไฟ
21 93G33 66/6 GF
22 BG230 610 GF
23 CR103 66 อื่น
24 CR701 66/6I อื่น
25 FG172 66 GF
26 FR200 66/6
27 FR370 66
28 MR001 66 อื่น
29 SG104 66+6I GF
30 SG105 66+6I GF
31 SG106 66+6I GF
32 SG114 66+6I GF
33 SH10E 66+6I GF
34 SN103 66+6I GF
35 SN11B 66+6I GF
36 SU206 6+6I GF
37 SU20C 6+6I GF
38 TR161 66

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ CAE
กรุณาติดต่อเรา.