ข่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรม Asahi Kasei และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

旭化成のもつ各種技術、製品グレードをご紹介いたします。各ページより詳細資料をダウンロード頂けますので、是非ご活用ください