ข่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรม Asahi Kasei และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนะนำเทคโนโลยีและเกรดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Asahi Kasei เนื้อหารายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากแต่ละหน้า ดังนั้นโปรดใช้มัน