การสนับสนุนทางเทคนิค

เราสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการผลิตจำนวนมาก

ออกแบบ
ออกแบบ

เราจะเสนอรูปร่างตามการวิเคราะห์ CAE นอกเหนือจากการให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง

เลือกใช้วัสดุ
เลือกใช้วัสดุ

เราเสนอวัสดุที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า

 • เกรดสินค้า
 • ให้ข้อมูลวัสดุ
ต้นแบบ
ต้นแบบ

เราให้การสนับสนุนอย่างรอบคอบตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์และการสนับสนุนการขึ้นรูปไปจนถึงการประเมินผลิตภัณฑ์

 • รองรับการเลือกเครื่องปั้น
 • องรับการออกแบบแม่พิมพ์/ซี่โครง
 • ส่วนรองรับการขึ้นรูป (การปรับสภาวะการขึ้นรูปให้เหมาะสม ฯลฯ)
 • รองรับการประเมินผลิตภัณฑ์
การผลิต
量産

เราจะตอบสนองต่อปัญหาอย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อเริ่มการผลิตจำนวนมาก

 • การแก้ไขปัญหา
 • บริการติดตามผล
CAE
CAE

เร่งความเร็ว การออกแบบจนถึงการตรวจสอบ

เทคโนโลยี CAE ของ Asahi Kasei

เทคโนโลยีการจำลองเฉพาะสำหรับพลาสติกช่วยให้เราดำเนินการตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการตรวจสอบต้นแบบได้ในระยะเวลาอันสั้น

เราสนับสนุนการออกแบบชิ้นส่วนและการเลือกเกรด และให้ข้อมูลที่หลากหลาย

โปรดติดต่อเรา

เครือข่ายสนับสนุน

เราสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณทั่วโลก

S a l e s T e c h ni c a l s u p p o e t C A E C e n t er Asahi Kasei Plastics (Hong Kong) Co., Ltd. Asahi Kasei Plastics (Guangzhou) Co., Ltd. C h i n a Asahi Kasei Corp. T o k y o , N a g o y a , O s a k a K a w a s a k i J a p a n Asahi Kasei Plastics Vietnam Co., Ltd. Asahi Kasei Plastics Singapore Pte. Asahikasei Plastics (Thailand) Co., Ltd. I n d i a / S o u t h e a s t A s i a / O c e a n i a Asahi Kasei Plastics North America, Inc. Asahi Kasei Plastics Mexico S.A. de C.V. M i c h i g a n A me r i c a อาซาฮี คาเซอิ ยุโรป จีเอ็มบีเอช G e r m a n y E ur o p e
 • Sales
 • Technical support
 • CAE Center

JAPAN

Asahi Kasei Corporation
 • Tokyo/Nagoya/Osaka
 • Kawasaki

China

 • Asahi Kasei Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
 • Asahi Kasei Plastics (Guangzhou) Co., Ltd.
 • Asahi Kasei Plastics (ฮ่องกง) Co., Ltd.

India/Southeast Asia/Oceania

 • Asahikasei Plastics (Thailand)
  Co., Ltd.
 • Asahi Kasei Plastics Singapore
  Pte. Ltd.
 • Asahi Kasei Plastics Vietnam
  Co., Ltd.

America

Asahi Kasei Plastics North
America, Inc.
 • Michigan
 • Asahi Kasei Plastics Mexico
  S.A. de C.V.

Europe

อาซาฮี คาเซอิ ยุโรป จีเอ็มบีเอช
 • Germany

คลิกที่นี่เพื่อดูคำถามและคำขอการสนับสนุนทางเทคนิค