Van điện từ

×

Một thiết bị điều khiển việc đóng và mở dòng chất lỏng hoặc khí trong đường ống bằng áp suất thủy lực, khí nén hoặc thủy lực.。
Vì nó là chất thay thế cho kim loại nên nó đòi hỏi độ cứng cao, khả năng chống cháy và dễ lắp ráp.

https://www.asahi-kasei-plastics.com/wp-content/uploads/2021/03/bulb.jpg

Những bài viết liên quan

Các sản phẩm

SH10E

Đặc trưng

  • Độ cứng cao (mô đun uốn 22.000 MPa)
  • Khả năng chống cháy (V-0)
  • Khả năng chống biến dạng và nứt khi bu lông được siết chặt