điều kiện đúc

Loại Không gia cố cao phân tử ma sát sửa đổi Không gia cố, chống cháy
Lớp 1300S
1402S
1500
1502
1502S
1700S
1702
9400S
1442
1542
FR200 FR370
FR650
Điều kiện sấy sơ bộ
( sấy khô hút ẩm
hoặc sấy chân không)
Nhiệt độ (° C) 80-90 80-90 80-90 80-90 80-90
Thời gian (giờ.) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 270-290 270-290 270-290 250-260 265-275
Nhiệt độ khuôn (°C) 75-85 75-85 75-85 75-85 75-85

 

Loại GF gia cố GF gia cố,
Bề mặt tuyệt vời và sức mạnh tăng cường
tổng hợp đặc biệt,
Bề mặt tuyệt vời và sức mạnh tăng cường
GF gia cố,
Độ cứng cao sau khi hấp thụ nước
Tác động sửa đổi
Lớp 13G15
1300G
13G43
13G50
14G15
1402G
14G25
14G30
14G33
14G35
14G43
14G50
15G20
90G33
90G50
90G55
90G60
91G55
91G60
SG104
SG105
SG106
TR161
TR382
Điều kiện sấy sơ bộ
( sấy khô hút ẩm
hoặc sấy chân không)
Nhiệt độ (° C) 80-90 80-90 80-90 80-90 80-90
Thời gian (giờ.) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 275-295 275-295 275-295 280-300 270-290
Nhiệt độ khuôn (°C) 75-85 85-95 85-95 100-120 75-85

 

Loại GF gia cố,
Bề mặt tuyệt vời và tăng cường độ cứng
GF gia cố,
chống thủy phân
Vật liệu tổng hợp đặc biệt, nói chung GF gia cố,
chống cháy
GF gia cố,
độ cứng cao, chống cháy
GF gia cố,
bề mặt tuyệt vời,
chất chống cháy không chứa halogen
Lớp 54G33
54G43
93G33
53G33
BG230
CR103
CR301
CR302
MR001
1330G
FG170
FG171
FG172
FG173
FH772
SH10E SN10B
SN103
Điều kiện sấy sơ bộ
( sấy khô hút ẩm
hoặc sấy chân không)
Nhiệt độ (° C) 80-90 80-90 80-90 80-90 80-90 80-90
Thời gian (giờ.) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 270-290 270-290 275-295 270-280 275-290 280-290
Nhiệt độ khuôn (°C) 75-85 75-85 75-85 75-85 110-130 85-95

 

Ghi chú
  1. Điều kiện làm khô sơ bộ cho biết điều kiện sấy khô hoặc hút ẩm. Xin lưu ý rằng việc sấy khô kéo dài ở nhiệt độ cao có thể dẫn đến bạc màu.
    Các sản phẩm chưa mở không cần phải làm khô nếu chúng được sử dụng ngay sau khi mở. Ba giờ sau khi mở nên được sử dụng như một hướng dẫn.
    Trong trường hợp hấp thụ độ ẩm cao, nên sấy chân không (90°C, 24 giờ).
  2. Nhiệt độ khuôn cho dòng LEONA™ 90G phải cao hơn nhiệt độ khuôn của nylon 66 tiêu chuẩn (nhiệt độ khuyến nghị là 90°C).

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt bất kỳ câu hỏi nào, thảo luận về bất kỳ mối quan tâm nào và yêu cầu mẫu.

Leona

Nhựa polyamit LEONA™

tenac

Nhựa polyacetal TENAC™

xyron

Nhựa XYRON™ m-PPE