điều kiện đúc

PPE/PS

Loại Không gia cố, không chống cháy
Lớp 200H 300H 400H
500H
600H 1000H
Điều kiện sấy sơ bộ Nhiệt độ (° C) 80~90 90~100 90~100 90~100 100~120
Thời gian (Giờ) 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 220~270 240~280 240~290 250~300 280~320
Nhiệt độ khuôn (°C) 40~70 50~80 50~80 60~90 80~120

 

Loại Không gia cố, chống cháy
Lớp 1951J 100V
100Z
240W
240V
240Z
340W
340V
340Z
440Z
Điều kiện sấy sơ bộ Nhiệt độ (° C) 70~80 70~80 80~90 90~100 90~100
Thời gian (Giờ) 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 220~280 220~270 220~270 240~280 240~290
Nhiệt độ khuôn (°C) 40~70 40~70 40~70 50~80 50~80

 

Loại Không gia cố, chống cháy
Lớp 540V
540Z
CN51V 640V 641Z
644Z
740V
744Z
SZ800
Điều kiện sấy sơ bộ Nhiệt độ (° C) 90~100 90~100 90~100 90~100 90~100 100~120
Thời gian (Giờ) 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 240~300 240~300 250~320 260~320 250~320 280~320
Nhiệt độ khuôn (°C) 50~80 50~80 60~90 60~100 60~100 80~120

 

Loại Gia cố, không chống cháy
Lớp X352H G402H X552H X533H G701H
G702H
G703H
Điều kiện sấy sơ bộ Nhiệt độ (° C) 100~110 90~100 100~110 90~100 90~100
Thời gian (Giờ) 3~4 2~4 3~4 2~4 2~4
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 240~300 240~300 250~300 250~300 260~300
Nhiệt độ khuôn (°C) 50~80 50~80 70~90 70~90 60~100

 

Loại Gia cố, chống cháy
Lớp X332V X352V X364V
Điều kiện sấy sơ bộ Nhiệt độ (° C) 90~100 100~110 90~110
Thời gian (Giờ) 2~4 3~4 3~4
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 240~300 240~300 260~310
Nhiệt độ khuôn (°C) 50~80 50~80 60~90

 

Loại Gia cố, chống cháy
Lớp X423V X444V X1712 X523V
Điều kiện sấy sơ bộ Nhiệt độ (° C) 90~100 90~100 90~100 90~100
Thời gian (Giờ) 2~4 2~4 2~4 2~4
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 240~300 250~300 250~300 250~300
Nhiệt độ khuôn (°C) 50~80 70~90 60~90 70~90

 

Loại Gia cố, chống cháy
Lớp G544V X7744 X552V G701V
Điều kiện sấy sơ bộ Nhiệt độ (° C) 90~100 90~100 100~110 90~100
Thời gian (Giờ) 2~4 2~4 3~4 2~4
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 250~300 250~300 250~300 260~300
Nhiệt độ khuôn (°C) 70~90 70~90 70~90 60~100

 

Loại Gia cố, chống cháy
Lớp G601Z G702V G793Z
Điều kiện sấy sơ bộ Nhiệt độ (° C) 90~100 100~110 90~100
Thời gian (Giờ) 2~4 2~4 2~4
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 260~300 260~300 260~300
Nhiệt độ khuôn (°C) 60~100 60~100 60~100

 

Loại PA/PPE
Lớp A0210
AT600
AG511 AG213 AF700
Điều kiện sấy sơ bộ Nhiệt độ (° C) 110~130 100~130 110~130  110~130
Thời gian (Giờ) 2~3 3~4 2~4 2~4
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 280~300 260~300 280~300  270~290
Nhiệt độ khuôn (°C) 60~120 60~120 60~120 60~120

 

Loại PP/PPE   PPS/PPE PPA/PPE
Lớp TZ100 TT521
T0703
DG235
DG040
DG141
DV166
XP640
Điều kiện sấy sơ bộ Nhiệt độ (° C) 80~90 100~110 120 110~120
Thời gian (Giờ) 1~2 3~4 3~4 3~4
điều kiện đúc Nhiệt độ nhựa (°C) 230~260 250~280 300~330 320~340
Nhiệt độ khuôn (°C) 50~70 50~90 120~150 130~150

 

Ghi chú
 • Cẩn thận để đảm bảo rằng XYRON™ không bị sấy khô trước quá 8 giờ. Việc sấy sơ bộ quá mức có thể dẫn đến suy giảm tính chất vật lý và thay đổi màu sắc.
 • XYRON™ được đúc đúng cách (đường dẫn, thanh chạy, vật phẩm đúc, v.v.) có thể được mài lại, làm khô và đúc lại mà không có tác dụng phụ. Điều cần thiết là vật liệu được mài lại phải không có dầu, mỡ, bụi bẩn và các chất lạ và không có dấu hiệu xuống cấp. Mức mài lại lên đến 20% có thể được sử dụng thành công, nhưng không nên sử dụng vật liệu mài lại cho các ứng dụng mà bề mặt bề mặt là rất quan trọng.
 • GPPS và Asaclean™ có độ nhớt cao (có sẵn từ Tập đoàn Asahi Kasei và nhà phân phối) là các vật liệu tẩy rửa được khuyến nghị cho tất cả các loại XYRON™. Việc tẩy rửa phải được thực hiện ở phạm vi nhiệt độ thích hợp cho từng loại.
 • Để ngăn chặn sự xuống cấp của polyme khi quá trình đúc bị dừng hoặc gián đoạn, các biện pháp sau đây được khuyến nghị.
  30分以内 Duy trì nhiệt độ xi lanh. Làm sạch thùng bằng cùng một vật liệu trước khi bắt đầu lại hoạt động đúc.

  từ 30 phút

  12時間
  Giảm nhiệt độ xi lanh xuống 200・20°C. Thanh lọc thùng sử dụng GPPS có độ nhớt cao. Khi bắt đầu vận hành đúc, Làm sạch thùng sử dụng vật liệu để đúc sau khi tăng nhiệt độ xi lanh đến mức yêu cầu.
  12時間以上 Làm sạch thùng bằng GPPS có độ nhớt cao và tắt máy.
 • Nói chung, không cần đến chất tách khuôn để đúc nhựa XYRON™. Trong trường hợp cần đến chất tách khuôn do hình dạng phức tạp của khuôn thì nên sử dụng ở mức tối thiểu. Nên sử dụng các chất chống dính khuôn gốc silicone như Pelicoat B™ (do Chyukyo Kasei Kogyo Ltd., Nhật Bản sản xuất và bán) vì các thành phần hóa học không phản ứng với XYRON™.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỏi bất kỳ câu hỏi nào, thảo luận về bất kỳ mối quan tâm nào và yêu cầu mẫu.

Leona

Nhựa polyamit LEONA™

tenac

Nhựa polyacetal TENAC™

xyron

Nhựa XYRON™ m-PPE