Chứng nhận ISO 17K đầu tiên trong ngành Nhựa của Singapore

2022.08.23

Thông cáo báo chí

August 23,2022

Asahi Kasei Plastics Singapore Pte. Ltd. (APS) là công ty đầu tiên trong ngành nhựa Singapore được công nhận theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO/IEC 17025 (*). Bằng cách cung cấp cho khách hàng của mình dữ liệu dựa trên các phương pháp thử nghiệm được chứng nhận ISO/IEC 17025, APS cho phép họ theo đuổi thiết kế sản phẩm bằng cách sử dụng dữ liệu thử nghiệm chính xác và đảm bảo, cho phép họ giảm thời gian đánh giá và giảm nguy cơ làm lại phát sinh từ dữ liệu không đáng tin cậy.

* ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) xây dựng, quy định các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

 

Vì nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng để nâng cao độ tin cậy của các sản phẩm và dịch vụ của họ, nên họ ngày càng yêu cầu các chứng nhận thử nghiệm và hiệu chuẩn chứng thực chất lượng, phân tích và hiệu suất đo lường. Là một tiêu chuẩn toàn cầu để xác định xem kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có đáng tin cậy hay không, ISO/IEC 17025 hiện được yêu cầu trong mọi loại lĩnh vực, khiến tiêu chuẩn này trở thành tiêu chuẩn quốc tế quan trọng để chứng minh chất lượng và năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

 

APS đã đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn do ISO/IEC 17025 quy định để cung cấp cho khách hàng của mình kết quả kiểm tra và hiệu chuẩn đáng tin cậy, từ đó cho phép họ giảm thời gian, công sức và chi phí kiểm tra hoặc kiểm tra lặp lại khi đánh giá sản phẩm của mình. Hơn nữa, bằng cách thúc đẩy hợp tác với các viện nghiên cứu bên ngoài và các cơ quan thử nghiệm bên ngoài biên giới quốc gia, chúng tôi dự định mở rộng phạm vi thử nghiệm được chứng nhận của mình để thúc đẩy những cải tiến hơn nữa trong quản lý chất lượng và sản phẩm.

Asahi Kasei Plastics Singapore Pte. Ltd.

 

Bấm vào đây để liên hệ với chúng tôi

Cuộc điều tra

Thông tin liên quan

XYRON™ m-PPE resin

XYRON™ có khả năng chống cháy, tính chất điện, độ ổn định kích thước và khả năng chống nước tuyệt vời. Nó được sử dụng trong quang điện (PV), pin và các thành phần truyền thông 5G.