Tải xuống các trang trình bày

Giới thiệu một nghiên cứu điển hình về giảm trọng lượng bằng cách sử dụng phân tích tối ưu hóa cấu trúc liên kết

2022.10.17

ブレーキブラケット

Công nghệ và Sản phẩm

Giới thiệu một nghiên cứu điển hình về giảm trọng lượng bằng cách sử dụng phân tích tối ưu hóa cấu trúc liên kết

Asahi Kasei có chuyên môn nội bộ về kỹ thuật hỗ trợ máy tính nhựa (CAE), một bộ kỹ thuật phân tích được phát triển đặc biệt để thiết kế các sản phẩm nhựa. Ngày nay, công nghệ phân tích CAE cho nhựa là một công cụ phát triển sản phẩm cực kỳ hữu ích. Để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng, chẳng hạn như thay thế kim loại bằng nhựa, chúng tôi sử dụng CAE để nghiên cứu ý tưởng, thiết kế hình dạng cho nhựa, thực hiện các thử nghiệm khác nhau trên máy tính, dự đoán tuổi thọ và thiết kế khuôn, chẳng hạn như tối ưu hóa vị trí cổng và đề xuất những điều này cho khách hàng. Sau đó, khách hàng xây dựng một nguyên mẫu dựa trên thiết kế này và đánh giá sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi sản xuất các sản phẩm hiệu suất cao trong thời gian ngắn với chi phí thấp. Bằng cách kết hợp nhựa Asahi Kasei với công nghệ phân tích nhựa CAE, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng trải nghiệm giá trị gia tăng cao.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu nghiên cứu điển hình về giá đỡ bàn đạp phanh bằng nhựa cho MX-5, Mazda Motor Corporation, trong đó đã giảm được trọng lượng đáng kể bằng cách sử dụng công nghệ phân tích tối ưu hóa cấu trúc liên kết. (Công nghệ đoạt giải Enlighten 2018)

受賞写真と軽量化イメージ

資料ダウンロードはこちら

Tải xuống các trang trình bày

Thông tin liên quan