เซ็นเซอร์มุมการหมุนที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์หมุนความเร็วสูง
ใกล้กับแหล่งความร้อนต้องทนความร้อนและความแข็งแรง

https://www.asahi-kasei-plastics.com/wp-content/uploads/2023/11/Resolver.jpg

สินค้า

14G33

คุณสมบัติ

  • ทนความร้อน
  • มีความแข็งแรงสูง
  • ทนต่อสารเคมี

ตัวยึดสำหรับติดตั้งตัวแยกการสั่นสะเทือนที่ติดกับมอเตอร์ขับเคลื่อน EV
จำเป็นต้องมีความแข็งแรงสูงและต้านทานความเมื่อยล้าในการติดตั้งตัวแยกการสั่นสะเทือนที่รองรับมอเตอร์

https://www.asahi-kasei-plastics.com/wp-content/uploads/2022/12/EV-drive-motor-mount..jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้า

14G45, 14G50

คุณสมบัติ

  • มีความแข็งแรงและความแข็งแกร่งสูง
  • ต้านทานความเมื่อยล้า
  • ทนความร้อน