Trình giải quyết

×

Cảm biến góc quay được kết nối với động cơ quay tốc độ cao.
Gần nguồn nhiệt, cần có khả năng chịu nhiệt và độ bền.

https://www.asahi-kasei-plastics.com/wp-content/uploads/2023/11/Resolver.jpg

Các sản phẩm

14G33

Đặc trưng

  • Khả năng chịu nhiệt
  • Cường độ cao
  • kháng hóa chất

Mô tô leo núi

×

Giá đỡ để lắp bộ cách ly rung gắn vào động cơ truyền động EV.
Cần có độ bền cao và khả năng chống mỏi để lắp bộ cách ly rung hỗ trợ động cơ.

https://www.asahi-kasei-plastics.com/wp-content/uploads/2022/12/EV-drive-motor-mount..jpg

Những bài viết liên quan

Các sản phẩm

14G50

Đặc trưng

  • Độ bền và độ cứng cao
  • Khang mệt mỏi
  • Khả năng chịu nhiệt